Program

Pregled kursa JavaScript
5 dana nedeljno
10 nedelja
400 časova

Tehnički
program

Program je naglašeno praktičan, predavanja su najvećim delom veoma kratka i praćena praktičnim radom na računaru. Svake nedelje, student samostalno proizvodi tehnička rešenja koja se pažljivo čuvaju, sa ciljem pravljenja finalnog projekta koji se može demonstrirati potencijalnim poslodavcima.

Tokom prvog meseca programa fokus je na osnovama informatike - osnove HTML, CSS i JavaScript, dok je fokus drugog meseca na praktičnoj primeni jezika JavaScript - učenje framework landscape, engineering system i jednog konkretnog framework-a.

Završnica programa je projekat kompletiran u savladanom framework-u (React) i pomoću Engineering System (source control, deployment i unit testing).

Logos

Engineering
System

Jedan od aspekata uspešnog IT obrazovanja koji se često zanemaruje je razumevanje Engineering sistema.

Tokom dva meseca programa, našim studentima će biti izloženi svi tehnički aspekti inženjeringa (source control system, unit testing system, deployment automation system).

Pored ovih alata, studenti će biti upoznati sa scrum/lean development, ulogama i odgovornostima u okviru inženjerskih timova i opštom teorijom procesa softverskog inženjeringa.

Sistem vrednosti
u IT industriji

Jedan od ključnih razloga za uspeh IT industrije u Srbiji je sistem vrednosti i način razmišljanja koji pokreće timove inženjera.

Naši predavači su istaknuti članovi IT industrije i zato će polaznici BIT-a imati priliku da čuju i usvoje ono što je neophodno za uspešan početak karijere u IT industriji.

Tokom programa u goste nam dolaze predavači iz najuspešnijih srpskih IT kompanija. Na ovim predavanjima studenti se upoznaju sa sistemom vrednosti u IT industriji, sa značajem timskog rada i stalnog usavršavanja, istorijom IT u Srbiji i trendovima u svetu.

BIT diplomci imaju realna očekivanja od IT industrije i znaju svoju ulogu u trenutnom ekosistemu.

Programiranje
u parovima

Grupa se sastoji od 30 studenata koji rade u parovima. To znači da dva studenta dele jedan kompjuter i na smenu ga koriste u toku vežbi. Razvoj softvera je društvena aktivnost i veliki deo znanja prenosi se kroz Peer interakcije.

Deleći računar, oni uče jedni od drugih, ispravljaju svoje i tuđe greške i uče kako da funkcionišu u malim timovima. Rad u parovima pomaže studentima da opišu svoj kod i omogućava im da sagledaju sopstveni kod iz druge perspektive.

Studentska
nedelja u BIT-u

Svaka nedelja u BIT-u ima sličan format.

Radni dan počinje u 9:00. Na samom početku profesor predstavlja plan za taj dan. Tokom jutarnje sesije (slično Scrum-u) studenti razgovaraju o iskustvima i izazovima iz prethodnog dana.

U periodu od (9.00-13.00) izvode se četiri časa. Svaki čas počinje sa kratkim predavanjem (20 minuta), nakon čega studenti rade na praktičnoj primeni određenog teorijskog koncepta.

Popodnevna sesija počinje u 14:00 , nakon pauze za ručak, i traje do 18:00. Format je isti kao prepodnevni – četiri časa predviđena uglavnom za vežbanje sadržaja obrađenog ranije tog dana.

Petak je poseban. Nakon uobičajenih prepodnevnih časova, tokom popodneva imamo gostujućeg predavača iz industrije. Veoma je važno da studenti BIT-a koriste vreme naših gostujućih predavača i pripreme pitanja za njih.

Pored toga, studenti u popodnevnoj sesiji predstavljaju svoje nedeljne projekte drugim studentima i razgovaraju sa njima o izazovima i mogućim rešenjima. Takođe, studenti petkom dobijaju dodatno vreme za završavanje nekog nedovršenog zadatka planiranog u toj nedelji. Petkom popodne profesori ne drže formalna ex-katedra predavanja, ali su na raspolaganju za konsultacije.

Format:

Ponedeljak - četvrtak

Predavanja
09.00―13.00
Pauza za ručak
13.00―14.00
Predavanja
14.00―18.00

Petak

Predavanja
09.00―13.00
Pauza za ručak
13.00―14.00
Industry Talks
14.00―18.00

1. nedelja

Kako radi internet – vol.1
 • istorija interneta
 • Sta je web razvoj
 • Fundamentalni koncepti i internet protokoli
 • Gde je Internet (o hardveru i softveru koji podržavaju internet)
HTML5

Rezultat: studenti mogu samostalno da kreiraju više-dinamiske stranice sa promenama stilova/izgleda

2. nedelja

 • Napredni HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap

Rezultat: polaznici mogu samostalno da kreiraju više dinamiske stranice sa promenama stilova/izgleda

3-4. nedelja

 • Pure JavaScript (Client Side scripting)
 • Kako Internet funkcioniše - Vol. 2
 • DNS URL adresa, HTTP (web servers - hosting)
 • Client-server model
 • Kako web stranica preuzima i reprezentuje sadržaje itd.

Rezultat: Osnove programiranja, scratch/početak Java Scripta. Rešavanje jednostavnih zadataka, osnovne konstrukcije.

5-6. nedelja

 • Advance JavaScript / jQuery (pseudo-classes, prototypes, object oriented design, ajax, etc.)

Rezultat: poznavanje naprednih tehnika JavaScript, njegovih principa i razumevanje kompletnog ponašanja jezika na detaljnom nivou. Primena jQuery framework-a i manipulacija. Pravljenje interaktivnih i složenih JavaScript stranica.

7. nedelja

 • Osnove Engineering system-a (source control, testing, deployment, code reviews, lean methodology, scrum, etc.)

8-9. nedelja

 • Dizajn web aplikacija (softverski principi specificni za web aplikacije: slojevi, paterni etc.)
 • Kako se uči framework
 • Uvod u ReactJS

10. nedelja

 • XML/JSON Web servisi - API
 • Advanced ReactJS
 • Demo day

Krajnji rezultat: Projekat koji može da se demonstrira potencijalnom poslodavcu. Od 7. nedelje kursa polaznik samostalno radi na svom projektu u inženjerskom okruženju (git, deployment, unit testing). U poslednjoj nedelji radi se polish i prezentacija, a projekat ostaje postovan/hostovan od strane BIT-a tako da student može navesti link u okviru svog CV.

bonus online / offline obuka

Jednostavno backend as a service rešenje (eg. Google firebase)