Upis

Naredna grupa počinje u aprilu 2021
Prijavi se na vreme

Prijemni proces

Proces selekcije započinje polaganjem onlajn logičkih testova namenjenih procenjivanju sposobnosti pojedinca da savlada program. Kandidati koji uspešno završe testiranje, pozivaju se na intervju, nakon čega komisija za upis pravi rang-listu kandidata. Sam upis vrši se potpisivanjem ugovora između BIT-a i studenta kojim se precizira raspored i način plaćanja.

Raspored

 • 2020

  28. septembar —
  4. decembar
 • 2021

  1. februar —
  9. april
 • 2021

  26. april —
  2. juli
 • 2021

  4. oktobar —
  10. decembar

Cena

Standardna cena 2000 EUR (sa PDV)
Promotivna cena za narednu BIT grupu (april - jul 2021) - 1600 EUR (sa PDV)

 

1600 €
Depozit prilikom upisa - 160 €
Prva rata - pre prvog dana nastave - 720 €
Druga rata - prvog dana drugog meseca nastave - 720 €
5%
Za avansnu uplatu celokupne školarine,
odobravamo 5% popusta.

Otkazna politika

Za otkazivanje u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora, refundira se pun iznos školarine.

Za otkazivanje nakon isteka roka od 5 dana od dana potpisivanja ugovora, a pre početka nastave, refundira se pun iznos školarine umanjen za upisni depozit.

Izuzetno, ugovor se može otkazati i nakon početka nastave, a iznos za refundaciju određuje se u skladu sa opštim pravilima upisa koja su sastavni deo ugovora.