ReactJS – Napredni trening

ReactJS – Napredni trening

4 dana/8 sati dnevno. Ovaj trening je namenjen FrontEnd, odnosno JavaScript inženjerima bilo kog nivoa, a kao preduslov traži poznavanje JavaScript jezika.

O treningu

React je moderna JavaScript biblioteka koja pruža jednostavan način kreiranja i održavanja kompleksnih UI komponenti, kao i njihovu kompoziciju u kompletne stranice. Biblioteka je početno kreirana od strane kompanije Facebook i popularnost je stekla zahvaljujući odluci da od prvog trenutka bude objavljena kao Open Source rešenje, što je privuklo veliki broj inženjera iz celog sveta da prihvate, nauče, a kasnije se i priključe daljem razvoju same biblioteke.

Najveće prednosti React-a u odnosu na druge biblioteke i framework-e su jednostavnost kreiranja i održavanja komponenti, koje se lako mogu ponovo iskoristiti pri kreiranju kompleksnijih komponenti i stranica. Upravo iz ovog razloga se React najviše koristi pri kreiranju in-house Design sistema, odnosno kolekcije komponenata koja se koristi za kreiranje celokupnih UI rešenja za potrebe web aplikacija. Takođe, jedna od prednosti je i filozofija Single way data binding koja ograničava protok informacija između komponenata i time olakšava upravljanje podacima i testiranje samih komponenti.

Upravo smo se iz tog razloga odlučili da Vam ponudimo napredni trening koji za cilj ima da osposobi inženjere za korišćenje React biblioteke, kao i da ih poduči najefikasnijim rešenjima koje React pruža prilikom kreiranja kompleksnih UI prikaza.

Trening je kombinacija teorijskih predavanja i praktičnog hands on dela gde će se polaznicima prvo detaljno objašnjavati koncepti, a zatim će isti biti prikazani na delu. Trening je podeljen u više celina koje su raspoređene u 4 dana. Svaka celina se nadovezuje na prethodnu i ima za cilj da polaznicima detaljno objasni koncepte i da ih pripremi kako za narednu celinu tako i za realno korišćenje u industriji. Polaznicima se takođe preporučuje da tokom trajanja samog kursa odaberu proizvoljnu ideju na osnovu koje će kreirati aplikaciju uz pomoć znanja koje stiču na ovom treningu. Taj mini projekat polaznici mogu raditi tokom “hands on” dela treninga ili samostalno kod kuće, a cilj istog je da utvrde i u praksi znanja stečena na treningu. Najveći benefit rada na mini projektu polaznici mogu uvideti četvrtog dana treninga, kada se održavaju code review sesije, gde se na realnim projektima pokazuju best practice koncepti i performance improvement.

Ovaj trening je namenjen FrontEnd, odnosno JavaScript inženjerima bilo kog nivoa, a kao preduslov traži poznavanje JavaScript jezika.

 

 

Agenda

Dan 1.

Advanced JavaScript, Tools and ecosystem
09:00 - 11:00
Advanced JavaScript
11:00 - 12:00
Hands on radionica
12:00 - 13:00
Pauza za ručak
12:30 - 15:00
Advanced Tools and ecosystem
15:00 - 16:30
Hands on radionica
16:30 - 17:00
Sumiranje pređene celine i dodatna pitanja

Dan 2.

React - Basic and Advanced concepts
09:00 - 11:00
React basic concepts
11:00 - 12:00
Hands on radionica
12:00 - 12:30
Pauza za ručak
12:30 - 15:00
React advanced concepts
15:00 - 16:30
Hands on radionica
16:30 - 17:00
Sumiranje pređene celine i dodatna pitanja

Dan 3.

09:00 - 11:00
React Routing
11:00 - 12:00
Hands on radionica
12:00 - 12:30
Pauza za ručak
12:30 - 15:00
React State management
15:00 - 16:30
Hands on radionica
16:30 - 17:00
Sumiranje pređene celine i dodatna pitanja

Dan 4.

Useful libraries and the future of React
09:00 - 11:00
React testing
11:00 - 12:00
Hands on radionica
12:00 - 12:30
Pauza za ručak
12:30 - 13:30
React performance optimization
13:30 - 14:30
Code review sesije
14:30 - 16:30
Useful libraries and the future of React
16:30 - 17:00
Sumiranje celokupnog treninga

Satnica se može menjati tokom trajanja kursa, ukoliko je polaznicima neophodno više vremena da savladaju neku celinu. Takođe, ukoliko postoji veliko interesovanje za “Code Review” sesije, satnica se može promeniti kako bi se ostavilo više vremena za ovaj segment.

O predavaču

Trening drži dipl. Inž. Bogdan Begović koji se aktivno bavi razvijanjem enterprise software rešenja poslednjih 8 godina, koristeći Java, ObjectivC/Swift i JavaScript programske jezike. Iako koristi i druge biblioteke, kao što su jQuery, Knockout, Angular i ExtJS, ekspertiza su mu upravo React i React Native softverski paketi.

Bogdan je trenutno zaposlen u kompaniji Arbor Education Partners kao Head of FrontEnd, gde zajedno sa svojim timovima radi na enterprise web aplikaciji koju pokreće preko 4000 stranica i 250 različitih React komponenti.

Domaćoj zajednici je primarno poznat kao redovni predavač na meetup-ovima JS Belgrade community, kao mentor na Telenor Smart City challenge programu i kao predavač na raznim domaćim konferencijama, među kojima je i Tarabica.

Stranoj zajednici je poznat kao autor i maintainer React Native Calendar Strip Open Source biblioteke (https://github.com/BugiDev/react-native-calendar-strip) kao i predavač na JavaDay JugMK Makedonskoj Java konferenciji.

Cena
700 €
Datum
27-30.01.2020.