ReactJS – Advanced training

ReactJS – Advanced training

4 dana/8 sati dnevno. Ovaj trening je namenjen FrontEnd, odnosno JavaScript inženjerima bilo kog nivoa, a kao preduslov traži poznavanje JavaScript jezika.

React je moderna JavaScript biblioteka koja pruža jednostavan način kreiranja i održavanja kompleksnih UI komponenti, kao i njihovu kompoziciju u kompletne stranice. Biblioteka je početno kreirana od strane kompanije Facebooki popularnost je stekla zahvaljujući odluci da od prvog trenutka bude objavljena kao Open Sourcerešenje, što je privuklo veliki broj inženjera iz celog sveta da prihvate, nauče, a kasnije se i priključe daljem razvoju same biblioteke.

Najveće prednosti React-a u odnosu na druge biblioteke i framework-e su jednostavnost kreiranja i održavanja komponenti, koje se lako mogu ponovo iskoristiti pri kreiranju kompleksnijih komponenti i stranica. Upravo iz ovog razloga se React najviše koristi pri kreiranju in-house Design sistema, odnosno kolekcije komponenata koja se koristi za kreiranje celokupnih UI rešenja za potrebe web aplikacija. Takođe, jedna od prednosti je i filozofija Single way data bindingkoja ograničava protok informacija između komponenata, pa time olakšava upravljanje podacima i testiranje samih komponenti.

Program je naglašeno praktičan, predavanja su najvećim delom veoma kratka i praćena praktičnim radom na računaru.

Dan 1.

Dan 2.

Dan 3.

Dan 4.

Trening drži dipl. Inž. Bogdan Begović koji se aktivno bavi razvijanjem enterprise software rešenja poslednjih 8 godina, koristeći Java, ObjectivC/Swift i JavaScript programske jezike. Iako koristi i druge biblioteke, kao što su jQuery, Knockout, Angular i ExtJS, ekspertiza su mu upravo React i React Native softverski paketi.

Bogdan je trenutno zaposlen u kompaniji Arbor Education Partners kao Head of FrontEnd, gde zajedno sa svojim timovima radi na enterprise web aplikaciji koju pokreće preko 4000 stranica i 250 različitih React komponenti.

Domaćoj zajednici je primarno poznat kao redovni predavač na meetup-ovima JS Belgrade community, kao mentor na Telenor Smart City challenge programu i kao predavač na raznim domaćim konferencijama, među kojima je i Tarabica.

Stranoj zajednici je poznat kao autor i maintainer React Native Calendar Strip Open Source biblioteke (https://github.com/BugiDev/react-native-calendar-strip) kao i predavač na JavaDay JugMK Makedonskoj Java konferenciji.

Price
700 €
27-30.01.2020.