Da li coding boot kampovi uopšte funkcionišu? Kako?

Da li coding boot kampovi uopšte funkcionišu? Kako?

Author: Dragan Tomić

Pitanja i dileme potencijalnih studenata:
Zašto neko studira 4 godine ako može da se zaposli posle coding boot kampa?
Kako je moguće naučiti dovoljno za zaposlenje za samo 10 nedelja?
Cela priča zvuči kao prodavanje magle.

Evo pre desetak dana sam pričao sa prijateljem koji je univerzitetski profesor.  I on je konstatovao da, ako mi možemo iškolovati kandidata za 10 nedelja, onda oni tamo na fakultetu sigurno nešto rade pogrešno pošto je njima potrebno 4 godine. Ovo poređenje je jednako onom poređenju (koje sam čuo dosta puta) kada naše dete iz neke od najboljih beogradskih elitnih gimnazija ode u selo u Americi i tamo bude jedan od najboljih učenika.

Dakle, radi se o situacijama gde se porede babe i žabe (ili apples and oranges).  Univerziteti školuju za drugu vrstu posla. Takođe, naša deca iz elitnih gimnazija bi se odlično pokazala i po srpskim seoskim školama.

Razjasniću situaciju poređenjem IT domena sa medicinom.

IT industrija je šira po broju poddomena od medicine, a unutar IT postoje specijalizacije i za mnoge poddomene. Evo samo nekih koji mi prvi padaju na pamet: front end, back end, compilers, distributed processing,  reliability, databases, operating systems, graphics, artificial intelligence, computer vision.

Hirurg nema isti posao kao lekar opšte prakse. Lekar opšte prakse upućuje pacijenta kod specijaliste.  Takođe, lekara opšte prakse ima mnogo više nego hirurga.

Tako je i u svetu IT-a.  Četvorogodišnji fakultet daje širinu i teorijsku osnovu tako da studenti mogu jednog dana da postanu neurohirurzi (machine learning/computer vision u svetu IT-a). Mnogi misle da je teorija beskorisna i da ne doprinosi radu.  To je apsolutno netačna konstatacija.  Teorija jako pomaže u rešavanju najtežih inženjerskih problema u IT-u.  Svi ključni poddomeni računarstva imaju jako dobro izgrađenu teorijsku osnovu.

Gde je problem? Problem je kada čovek završi četvorogodišnju školu koja je namenjena za specijalizaciju i nađe posao koji koristi samo mali procenat tog teorijskog znanja.  U tom slučaju, dosta vremena provedenih u studiranju u stvari nije efektivno iskorišćeno.

Sa druge strane, BIT škola sprema studente da uđu u svet IT-a.  Dakle, ono što mi pokušavamo da uradimo je da osposobimo veliki broj ljudi za entry level posao u IT industriji.  Naša industrija raste svaki dan i potreban je veliki broj radnih i pametnih ljudi i bitno je započeti put u IT-u. Kada naši studenti uđu u kompanije oni ulaze u potpuno novi svet.  Ideja je da u tom novom svetu, radom i trudom, vremenom nađu svoje mesto.  Dakle, ne počinju svoj put kao hirurzi u medicini, već ga počinju kao tehničko osoblje u labaratoriji koje ima potencijala da radom/učenjem postane ključni kadar tima u budućnosti.

Kao sto sam gore razložio, mi školujemo ciljano za entry level pozicije. To znači da smo naš program koje se sastoji iz 4 predmeta I traje 10 nedelja mukotrpno razrađivali i došli do onoga što je najpotrebnije da se dobije taj početni posao.  Dakle, eliminisali smo sve što smo smatrali da neće doprineti u prvoj godini rada u industriji.  Takođe, naš program je formiran u saradnji sa ključnim IT kompanijama iz Srbije.  Mi smo seli sa svakom od kompanija i predstavili naš program, a oni su nam dali sugestije šta ima smisla i šta je problematično.  Dakle, industrija želi da mi uspemo jer industriji treba veliki broj radno sposobnih pojedinaca.

Onda se na ceo koncept boot kampa, dodatno uvezuje cela priča naših studenata.  U ovom momentu mi smo formirali veći deo prve grupe.  Ono što nam se mnogo sviđa u vezi sa našim studenatima je što su svi maksimalno ozbiljni i spremni na promenu.  Naš program je dizajniran kao veoma intenzivan što će biti objašnjeno u nekom od sledećih tekstova.  Ideja samog programa u tom formatu je da filtrira ljude koji nisu ozbiljni ili koji nisu spremni na promenu.  Da bi se šanse za uspeh povećale, nama su potrebni ljudi koji su spremni da se maksimalno posvete novoj karijeri.

I na kraju, verujemo da je učenje dugoročan proces koji traje ceo život.  Da budem precizniji, ja uvek potenciram da svaki zaposleni koji se osvrne na poslednje 4 godine provedene na poslu mora da nauči dovoljno za još jednu fakultetsku diplomu.  Iz tog stava proizilazi i čvrsto uverenje da će naši studenti većinu svog IT sazrevanja dobiti upravo u IT kompanijama.  Oni ce učiti na projektima, od svojih kolega i sami kod kuće i ako budu dovoljno zainteresovani jednoga dana mogu postati usko specijalizovani u nekom od IT domena.