Statistika jasno i nedvosmisleno pokazuje – BIT je najbolja škola u Beogradu

Statistika jasno i nedvosmisleno pokazuje – BIT je najbolja škola u Beogradu

Author: Pavle Knežević

Vlada Srbije objavila je statistiku zaposlenih četiri meseca nakon završetka svih obuka u drugoj fazi programa prekvalifikacije. Precizne brojke pokazale su jasno jednu činjenicu – BIT je najbolja škola u Beogradu kada je u pitanju pronalaženje posla nakon završetka programa. Tabelu sa rezultatima možete pogledati na ovom linku.

Iako novih tendera više neće biti (Nacionalna služba za zapošljavanje obustavila je tender za prekvalifikacije za rad u IT sektoru) i tekući program obuke još nije završen, prvi podaci pokazuju da je ukupno 698 polaznika učestvovalo u obukama i da ih je 119 našlo posao na poziciji programera. Vladina kancelarija za IT naglasila je prilikom objavljivanja rezultata da se pod zaposlenim polaznicima smatraju samo „oni koji rade na pozicijama programera sa Ugovorom o radu“, uz napomenu da je jedan broj polaznika i dalje na praksama, koje su u IT sektoru gotovo uvek plaćene, ali se ne smatraju zaposlenjem. Sve to znači da se očekuje još zapošljavanja u narednim mesecima.

Sadašnji podaci pokazuju da je BIT najuspešniji. U Beogradskom institutu za tehnologiju,  u okviru državnog programa prekvalifikacije, 60 polaznika je učestvovalo na obukama, od čega je 21 do ovog trenutka našlo posao. To čini 35 odsto polaznika.

Treba naglasiti da je ovo procenat zaposlenih nakon samo 4 meseca od završetka kursa. Za veći broj potrebno je vreme, pa tako od naše prve generacije koja je diplomirala u decembru 2017. godine čak 77.6% polaznika sada radi u IT sektoru. Ovaj procenat dostignut je nakon 8 meseci od završetka kursa.

Vizija osnivača BIT-a zasnovana je na uverenju da budućnost Srbije zavisi i od spremnosti da se poveća broj pojedinaca koji rade u IT sektoru. Sa tom idejom osmišljen je najefektniji format obuke kako bi se polaznici u kratkom roku osposobili za rad u inženjerskim timovima i počeli nove karijere u IT sektoru.

Nije tajna da BIT ima težak program, ali i da daje rezultate. Iskustva ranijih polaznika, najrazličitijih profila, od poljoprivrede, preko arhitekture, javnog sektora ili onih koji su posle više od decenije sigurnog posla „zatvorili oči i krenuli hrabro napred“, možete saznati iz prve ruke i pročitati ih na našem blogu.