ML kurs je veliki korak za BIT

ML kurs je veliki korak za BIT

Author: Dragan Tomić

Pre dve nedelje smo okončali prve dokvalifikacije u domenu mašinskog učenja. Dokvalifikacije iz mašinskog učenja su za BIT veliki korak ка ostvarenju vizije. Od samog početka smo govorili da je BIT škola koja donosi najbolje iz industrije i najbolje iz formalnog obrazovanja. Naša ideja je da BIT bude mesto koje okuplja najveće stručnjake iz industrije i akademije, mesto na kome se u zdravom okruženju najmodernijim metodama prenose vredne i praktične veštine.
 
Počeli smo sa intenzivnim bootcamp-om ali naši ciljevi su znatno viši.

Zašto je ovo bitan korak napred za sve nas?

Mašinsko učenje je jedanod najatrktivnijih domena u našoj industiji. Kadase pogledaju svetski trendovi: a) rast investicija u domen veštačke inteligencije b) investicije u obrazovanje vezano za veštačku inteligenciju c) rast vrednosti kompanija koje su u domenu veštačke inteligencije d) vrednovanje ljudi i timova koji su osposobljeni u domenu veštačke inteligencije, prilično je lako zaključiti da je to domen kome se treba posvetiti i koji će igrati dominantnu ulogu u budućnosti.Da citiram Krisa Bišopa:"There are engineers who are doing machine learning and those who will be doing machine learning".
Jedan od ciljeva naših aktivnosti je bolje pozicioniranje domaće IT scene u svetskim tokovima.  Drugim rečima,naši timovi će moći mnogo bolje da se poziciniraju u lancu vrednosti ako imaju znanje u domenu mašinskog učenja.  Percepcija naše IT industrije je uglavnom vezana za razne forme outsourcing-a. Sa razvojem znanja u najnovijim domenima kao što je mašinsko učenje,naš dugoročni cilj je dizanje vrednosti cele naše IT scene.
U našoj zemlji postoji izvestan broj stručnjaka u mašinskom učenju, jedan broj je u industriji i sličan broj u akademiji.  Kad se posmatra agregirano, znanje postoji,ali je zaključano u silosima- u kompanijama, na fakultetima i institutima.  Kompanije nemaju preteranu motivaciju da prenose znanje,a fakulteti nemaju dovoljno jak odnos sa industrijom. Ovaj kurs je bitan jer se vrši prenos znanja koje je stečeno u industriji i akedemiji na ljude koji su već deo industrije.  Dakle, fuzija i disiminacija postojećeg znanja ljudima koji mogu to znanje da primene u postojećim timovima.
***
Realizovali smo prvu iteraciju kursa. Naši polaznici su naučili neke od najmodernijih tehnika i osposobljeni su da se dalje usavršavaju i primenjuju novo znanje. Nadamo se da je ovo samo početak ida će kurs mašinskog učenja u BIT-u biti bitna polazna stavka za mnoge u industriji koji pokušavaju da pozicionirajusvoje timove kao AI timove.