Konačna rang lista kandidata za upis na JavaScript kurs

Konačna rang lista kandidata za upis na JavaScript kurs

Autor: BIT

U okviru projekta za prekvalifikacije u IT sektoru koji organizuje i sprovodi Kancelarija za IT i elektronsku upravu  Vlade Republike Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), BIT je sproveo proces selekcije kandidata koji su kao prvi izbor naveli našu školu.

Veoma smo ohrabreni činjenicom da je veliki broj kandidata pokazao interesovanje i veoma posvećeno pristupio procesu konkurisanja i testiranja. Njihova spremnost da dodatno uče i da se prekvalifikuju, kvalitet velike većine kandidata, kao i ogroman broj prijavljenih, koji je bio 3 puta veći od broja raspoloživih mesta, dovela nas je pred vrlo zahtevnu i tešku obavezu prilikom rangiranja i odlučivanja o samo 60 kandidata kojima će biti pružena prilika da prođu kroz naš kurs u ovakvom modelu prekvalifikacije. 

Iz svih ovih razloga posebno nam je teško što je, nakon procene svih elemenata ispitivanih u postupku rangiranja, čak 119 kandidata ostalo izvan liste od 60 prvorangiranih i da, u ovom krugu nastave, nismo u prilici da ih pozovemo da pohađaju naš program.

 RB  ID  INICIJALI  BR POENA
 1  48447  M. N.  194.00
 2  48347  M. Š.  192.77
 3  48724  V. P.  190.83
 4  48529  I. P.  190.5
 5  48914  M. Š.  190.1
 6  47903  V. G.  190.00
 7  48804  N. V.  189.67
 8  47541  J. O.  189.00
 9  47263  F. Š.  188.94
 10  48005  S. Ć.  188.00
 11  47565  M. Ć.  187.99
 12  47956  S. B.  187.67
 13  47953  M. M.  187.25
 14  48517  M. M.  185.75
 15  46423  M. S.  185.67
 16  47349  S. S.  185.44
 17  46440  B. T.  185.32
 18  46720  N. Đ.  184.77
 19  47632  M. B.  182.33
 20  47560  S. J.  181.83
 21  48020  B. M.  181.00
 22  46454  M. T. P.  180.27
 23  48282  D. S.  180.17
 24  46457  B. M.  179.00
 25  47366  V. Ć.  178.27
 26  48935  D. R.  178.00
 27  48110  P. T.  177.83
 28  48100  B. I.  177.77
 29  47782  D. P.  176.84
 30  48369  S. T.  176.33
 31  47692  V. Z.  175.67
 32  46420  M. P.  175.33
 33  47521  S. M.  175.3
 34  48213  D. K.  174.87
 35  47368  M. K.  174.83
 36  48288  D. S.  174.24
 37  47902  M. V.  173.67
 38  47668  I. N.  172.47
 39  47442  T. I.  172.44
 40  46467  N. Č.  172.34
 41  47548  N. B.  172.14
 42  48324  D. A.  171.64
 43  48793  S. R.  171.34
 44  48303  D. J.  170.62
 45  48546  S. Ć.  170.55
 46  48259  D. S.  170.35
 47  46362  A. B.  170.34
 48  46253  M. K.  169.97
 49  49011  M. K.  169.84
 50  46620  N. I.  169.6
 51  48652  N. J.  169.16
 52  46946  D. B.  168.6
 53  47705  B. P.  168.59
 54  47691  N. D.  168.17
 55  46626  V. B.  167.63
 56  47584  D. R.  167.34
 57  47395  M. S.  167.00
 58  47120  V. S.  166.3
 59  47878  S. Š.  165.98
 60  47593  P. B.  165.34
 61  47996  N. D.  165.1
 62  48738  O. G.  165.07
 63  46861  A. P.  164.88
 64  48991  A. M.  164.09
 65  47731  S. A.  164.00
 66  48506  M. Š.  163.84
 67  48165  G. J.  163.83
 68  47947  J. G.  163.83
 69  47110  D. M. V.  163.69
 70  47779  F. N.  163.64
 71  47431  B. V.  163.57
 72  47777  D. P.  163.34
 73  47400  N. N.  163.29
 74  48647  M. S.  163.26
 75  47894  S. K.  163.17
 76  47823  M. K.  163.17
 77  47524  M. M.  163.00
 78  48674  I. Ž.  163.00
 79  47540  M. M.  163.00
 80  46370  P. Z.  162.84
 81  47558  B. S.  162.83
 82  47817  D. S.  162.67
 83  48204  V. J.  162.67
 84  48096  T. K.  162.5
 85  48542  N. L.  162.34
 86  48439  M. R.  162.23
 87  49006  M. N.  161.67
 88  47013  P. S.  161.17
 89  48382  M. K.  161.17
 90  47213  A. J.  160.5
 91  48917  Z. Č.  160.27
 92  47532  S. J.  160.00
 93  48900  M. V.  159.5
 94  46934  D. J.  159.35
 95  48076  Đ. B.  159.17
 96  48059  D. P.  158.67
 97  47036  I. P.  158.5
 98  47761  B. N.  157.7
 99  46660  M. S.  157.6
 100  47068  S. Đ.  156.94
 101  48877  A. M.  156.6
 102  48149  D. L.  156.38
 103  46989  A. A.  155.85
 104  48886  S. M.  155.7
 105  48111  I. M.  154.17
 106  47640  D. V.  153.56
 107  47284  N. V.  153.24
 108  49008  M. DŽ.  150.5
 109  46958  T. B.  150.44
 110  46384  P. M.  150.17
 111  47867  V. Ž.  150.14
 112  48194  G. R.  149.44
 113  48758  J. S.  148.64
 114  47107  LJ. S.  148.54
 115  48171  J. D.  148.52
 116  47046  F. N.  148.00
 117  47714  N. K.  147.92
 118  48326  S. J.  147.67
 119  48649  S. V.  147.63
 120  46987  M. Ć.  146.97
 121  48080  A. N.  146.75
 122  46466  B. D.  146.62
 123  48421  E. Đ.  146.4
 124  47297  J. T.  146.04
 125  47872  T. P. V.  146.00
 126  46764  N. Š.  145.84
 127  46572  N. B.  145.54
 128  46557  O. T.  145.5
 129  46763  B. K.  144.96
 130  46622  J. K.   144.84
 131  47914  N. K.  144.84
 132  47515  M. S.  144.00
 133  48052  R. M.  142.83
 134  46698  A. N.  142.51
 135  47237  Z. R.  142.17
 136  48478  A. Č.  141.09
 137  48188  M. M.  140.3
 138  46276  M. S.  140.17
 139  47094  V. I. Đ.  139.97
 140  47970  D. B.  139.00
 141  48312  M. I.  138.63
 142  47519  B. S.  137.6
 143  47000  J. D.  137.17
 144  48998  V. E.  137.1
 145  48901  J. P.  137.00
 146  46469  M. B.  137.00
 147  46757  O. G.  135.17
 148  47142  J. F.  134.29
 149  47844  J. Š.  133.77
 150  46378  D. S.  131.42
 151  47684  M. S.  131.37
 152  48852  N. S.  130.00
 153  47343  M. S.  129.71
 154  48562  O. I.  129.47
 155  48134  A. V.  128.38
 156  48584  A. D.  128.14
 157  46773  S. R.  127.25
 158  46349  G. V.  126.35
 159  48315  M. V.  125.52
 160  48474  I. Đ. R.  124.84
 161  47723  M. J.  124.67
 162  47717  M. C.  ODUSTAO
 163   47967  A. R.  ODUSTALA
 164  46967  N. DŽ.  ODUSTAO
 165  48317  M. V.  ODUSTALA
 166  48521  M. M.  ODUSTAO
 167  46550  N. J.   ODUSTAO
 168  48105  L. R.  ODUSTAO
 169  48329  B. M.  ODUSTAO
 170  47793  M. P.  ODUSTALA
 171  47264  D. R. P.  ODUSTALA
 172  47245  K. J.  ODUSTALA
 173  47360  R. R.  ODUSTAO
 174  47822  T. Ž.  ODUSTALA
 175  47268  M. L.  ODUSTALA
 176  46437  A. S.  ODUSTALA
 177  47144  M. V.  ODUSTAO
 178  48888  A. M.  ODUSTALA
 179  47453  M. P.  ODUSTALA