Radna subota

Radna subota

Autor: Dragan Tomić

Napomenuo sam više puta da je BIT mesto koje okuplja različite ljude i gde se iz interakcija javljaju jako lepe stvari. Danas je bio jedan od onih dana koje ću dugo pamtiti. Na zahtev naših polaznika organizovali smo radnu subotu. Pošto je materijal sve složeniji kako bootcamp odmiče, studenti su zamolili da organizujemo dodatni dan kako bi utvrdili detalje pre nego što se krene u još složeniju materiju (ReactJS). Kada sam svratio, u školi je bilo 80% polaznika, a profesori tvrde da su oni koji nisu bili tu već završili i otišli.

Lična zapažanja i razmišljanja

Kao i u prvoj BIT klasi, i u drugoj iteraciji se razvila jako pozitivna energija. Ljudi su se zbližili i pokušavaju zajedno da savladaju prepreke koje su ozbiljno velike, ali omogućavaju novi životni put. BIT studenti i BIT staff su jedna ekipa čiji cilj je jasan, a to je zapošljavanje što većeg broja ljudi i dizanje IT industrije na viši nivo.

U svojoj karijeri sam imao prilike da radim sa timovima iz raznih zemalja. Svaka kultura ima svoje prednosti i mane. Svaki tim ima timsku kulturu koja podrazumeva etiku rada, pristup poslu i način operisanja unutar tima. Ono što vidim kao pozitivnu karakteristiku timova iz Srbije je dosta zdrav pristup problemu i jako prirodnu izgradnju timova. Vreme individualaca u IT-u je prošlo. Svaki projekat je dovoljno složen i zahteva rad u grupi - a rad u grupi je naša prednost.

 Svaki zajednički rad sa timovima iz sveta povlači neki nivo razumevanja lokalne kulture, konteksta i istorije. Ono što se brzo primeti u radu je nivo posvećenosti poslu. Iz mog iskustva, nivo posvećenosti i odgovornosti ekipa iz Srbije je na nivou najboljih timova iz sveta. Kod naših timova postoji odgovarajući nivo hitnosti koji se ne viđa na mnoštvu lokacija po svetu. Jedan kolega mi je objasnio situaciju tako što je rekao da je naš nivo ozbiljnosti prouzrokovan istorijskim okolnostima gde je svaka generacija morala da krene iz početka, dok mnoga mesta u svetu nadgrađuju ono što su prethodne generacije već napravile, pa ne moraju da žure. Odgovorno tvrdim da naši studenti ozbiljno shvataju situaciju i krupnim koracima pokušavaju da nađu mesto u našoj IT industriji.

Fokus BIT-a u ovom momentu su prekvalifikacije. Često ljudi gledaju diplomce bootcamp-a (kod nas, a i u svetu) kao limitiran kadar. Drugim rečima, ljude iz bootcamp-a posmatraju kroz oči ljudi koji su završili formalne tehničke fakultete. Harmonija neformalnog i formalnog obrazovanja je posebna tema za razgovor i ta harmonija tek treba da se izgradi kod nas. Moje stanovište je da u IT industriji ima mesta za sve i oba vida obrazovanja zaslužuju svoje mesto. Bitno je da se kvalitet ljudi posmatra u celosti. Jedno od predivnih saznanja iz prve iteracije bootcamp-a je da ljude koji završe naš bootcamp ne treba gledati samo kao početnike. Većina naših polaznika je završila obrazovanje u drugim domenima i dosta ljudi ima radno iskustvo, što znači da oni mogu na duge staze da donesu znatno veću vrednost od samog koda koji će proizvesti na početku IT karijere. 

Završili smo 60% programa u drugoj iteraciji bootcamp-a. Dosta posla je urađeno, ali najteži deo posla tek predstoji. U momentima kad je teško čovek se uvek oslanja na najbliže, a to su tim i porodica. BIT studenti će imati na koga da se oslone, pošto su u prvih 6 nedelja postali tim.